Begin je zoektocht

Begin met zoeken door de achternaam van je grootouders (of hun ouders), een stad of dorp en misschien een bepaald jaar in te voeren. Voeg andere interessegebieden toe en kijk wat de Fryslân Roots Guide zal vinden. Sla de resultaten op die je het beste bevallen, maak een gratis account aan en begin met het maken van je persoonlijke Fryslân Roots Guide. Voer hieronder je zoektags in, meerdere zoeklabels kunnen worden gescheiden door een komma (,).

Gebruikte bronnen:

Burgerlijke stand
In 1811 is de burgerlijke stand ingevoerd. Sindsdien wordt in iedere gemeente de registratie van geboorte-,huwelijks- en overlijdensakte bijgehouden. Hierin staan gegevens van de geborenen (tot 1912), gehuwden (tot 1942) en overledenen (tot 1962 en voor sommige gemeenten al t/m 1966), zoals die vanaf 1811 zijn vastgelegd in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand. Van alle Friese gemeenten, met uitzondering van Oost- en Weststellingwerf, zijn meestal scans van de originele akten aan de gegevens gekoppeld. De gegevens worden geregeld aangevuld.
https://www.allefriezen.nl/

Naamsaanneming 1811
Deze database bevat de in 1811 en 1812 in Fryslân geregistreerde familienamen, met scans van de originele akten. De registers van de Waddeneilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan. NB. Veel namen staan verkeerd genoteerd in de akten. Zo komen in één en dezelfde familie soms meerdere varianten van dezelfde achternaam voor.
https://www.allefriezen.nl/

Fries Fotoarchief
Beeldbank van foto's en andere afbeeldingen uit Fryslân.
http://www.friesfotoarchief.nl/

Collectie Karstkarel
Door architectuurkenner Peter Karstkarel gemaakte foto's van huizen, boerderijen, schoolgebouwen, begraafplaatsen, kerken en stads- en dorpsgezichten uit heel Fryslân. De foto's zijn ook beschikbaar voor hergebruik (open data).
http://collections.tresoar.nl/cdm/landingpage/collection/TRLfotokars

Fries Kaartenkabinet
Het Fries Kaartenkabinet is een website met kaarten en bouwtekeningen uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de Tresoarcollectie. De nadruk ligt op materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw.
http://www.frieskaartenkabinet.nl/

Wikipedia
Een gratis online encyclopedie, gemaakt en bewerkt door vrijwilligers over de hele wereld en gehost door de Wikimedia Foundation.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

DBpedia
Een andere ingang tot de online encyclopedie Wikipedia.
http://wiki.dbpedia.org/