Disclaimer

De medewerkers van Tresoar doen hun uiterste best om de informatie op deze website foutloos aan te bieden en actueel te houden. Tresoar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere consequenties voortkomend uit het gebruik van deze site. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Volgens de Auteurswet is het niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden openbaar te maken en te verveelvoudigen. De bronnen op deze website rootsguide.frl vallen in het publieke domein of zijn voorzien van een licentie die (niet-commercieel) hergebruik mogelijk maakt. Mocht u van mening zijn rechten op een van Tresoar afkomstige afbeelding te kunnen doen gelden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Tresoar is niet aansprakelijk voor de inhoud van door gebruikers aangemaakte Fryslân Roots Guides, noch voor de bronnen die daar door de gebruiker aan zijn toegevoegd. Ook voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van een Fryslân Roots Guides ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de betreffende gebruiker.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de Fryslân Roots Guide website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacy beleid van Fryslân Roots Guide.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elke bezoeker op te vragen. Cookies worden in sommige delen van de site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruikersgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.